Online-hälsa hjälper till att säkerställa god vård på distans, spara tid genom att ta bort onödiga resor för både patient och vårdgivare vilket ger fler individer möjlighet till att ta del av en jämlik vård. Detta bland annat genom att delvis ersätta läkarbesök med bland annat video för distanskonsultation.

2024 beräknas gruppen 80 år och uppåt utgöra närmare 640 000 individer bara i Sverige. Försörjningskvoten stiger. Kort innebär det att färre arbetande ska försörja allt fler personer som inte arbetar. Detta kan i sig innebär problem att finansiera det svenska välfärdssystemet. Kommuner och landsting står inför att ta hand om fler personer utan att öka kostnaderna.

MMX Care är ett arbetsverktyg för att vården ska klara framtidsutmaningen. En framtid som egentligen redan är verklighet.

För mer information om MMX Care klicka här!

Titta gärna även på prezi-presentationen HÄR!