MMX® är den mest använda plattformen för förmedlings-och tolktjänster mellan hörande och döva, personer med nedsatt hörsel och dövblinda. MMX® är utvecklat för att in i minsta detalj kunna hantera Totalkonversation för förmedlings- och tolktjänster.  Det är det enda system som simultant kan hantera videokommunikation, realtidstext och Captions Telephone.

MMX® är specifikt utvecklad för tolkar och innehåller alla de features som behövs för förmedlings- och tolktjänster. MMX® sätter tolken i centrum kan hantera hundratals arbetsplatser i ett och samma system.

nWise har lång erfarenhet av att införa förmedingstjänster i många olika länder. Våra tjänster och programvaror används idag över hela världen.