nWise ledstjärna är ”alla ska alltid kunna kommunicera” och vår vision är att kunna ge alla människor tillgång till verktyg och tjänster som gör dem tillgängliga på sina egna villkor och som gör samhället, vården och omvärlden tillgänglig för alla.

nWise AB grundades 2008 och har huvuddelen av sin verksamhet i Uppsala. MMX® är från början baserat på ett utvecklingsprojekt inom Ericssonkoncernen. nWise övertog samtliga rättigheter till plattformen i samband med grundandet och har sedan dess vidareutvecklat MMX® till att bli den ledande molnbaserade plattformen för leverantörer av kommunikationstjänster riktade mot äldre, döva, människor med nedsatt hörsel och dövblindhet.

nWise är världsledande inom teknik för förmedlingstjänster. Huvuddelen av de  leverantörer som erbjuder text- och bildförmedling i Europa och även leverantörer i Asien, Nord- och Sydamerika baserar sina tjänster på MMX®. nWise är också en komplett leverantör av video-och texttelefoner, myMMX®, anpassade för äldre, döva, människor med nedsatt hörsel och dövblindhet. .