Video vid distanstolkning kan ofta upplevas lika bra som att ha tolken på plats. Dessutom är det mycket mer flexibelt. Man kan ringa tolken precis när hen behövs. Utan rese- eller väntetider.

MMX® är tveklöst marknadens mest avancerade system för tolkning via video. Systemet ger tolkföretag och organisationer som erbjuder tolkning möjligheter att skräddarsy sina lösningar så att de blir attraktiva och lättanvända både för dem som behöver tolkning och för tolkarna.

MMX® är skalbart så att hundratals tolkar kan anslutas till samma system och erbjudas arbetsverktyg som är specialgjorda för videotolkning eller för att kombinera tolkning via telefon och video. MMX®  har full kontaktcenter-funktionalitet med många features specialanpassade för just distanstolkning via video. Lösningen kan även erbjudas som molntjänst.